Artikel 1: Faciliteiten

De infrastructuur bestaat uit twee repetitielokalen. Deze bevatten een basisdrum, een zangversterking (zes kanalen), basversterker, gitaarversterker en twee micro’s op statief. De ruimtes zijn voorzien van luchtcirculatie en verwarming. Elk lokaal heeft vier ruime opbergkasten.

Artikel 2: Financieel

De prijs per blok (vier uur tijdens de week, drie uur tijdens het weekend) bedraagt € 7. Bij het nemen van een contract van onbepaalde duur met vast repetitieblok bedraagt de prijs € 5 voor dat specifieke blok, daarbuiten betaal je € 7. Bijkomend is een kost voor het energieverbruik die berekend wordt per groep en per repetitieblok. Zuinig omspringen met energie beïnvloedt dus de prijs. De opbergkasten worden aan  € 7 per maand verhuurd. De kost voor het gewenste aantal beurten wordt overgeschreven op rekeningnummer 523-0801815-88. Bij contracten van onbepaalde duur worden de kosten van de beurten, energie en opbergkasten maandelijks gefactureerd.

De gebruikers storten een extra waarborg van € 100  op rekeningnummer 523-0801815-88. Slechts na het storten van de waarborg en de terbeschikkingstellingkost kunnen de repetitielokalen gebruikt worden en wordt de sleutel overhandigd. Bij stopzetting van het gebruik van de lokalen en bewijs van een correct gebruik van de lokalen en inlevering van de sleutel wordt deze waarborg integraal teruggestort. Bij nalatigheid van het betalen van de vergoeding wordt het verschuldigde bedrag afgetrokken van de waarborg en dient de sleutel terug ingeleverd te worden.

Artikel 3: Reservaties

Reserveren kan telefonisch tijdens de kantooruren, 051.50.48.94 of per email via repeteer (at) 4ad (dot) be

de blokken van de bunkers:
Ma-do: 8u-12u; 12u-16u; 16u-20u; 20u-24u
Vrij-zo: 9-12u; 12u-15u; 15u-18u; 18u-21u; 21u-24u
De repetitie-uren liggen vast. Uitzonderingen zijn mogelijk maar dienen op voorhand aangevraagd worden aan de organisatie en worden in het beschikbaarheidrooster opgenomen, zodat elke discussie overbodig wordt.

Artikel 4: Verantwoordelijke:

Er dient een groepsverantwoordelijke aangesteld te worden, die fungeert als contactpersoon en verantwoordelijk is voor het correct opvolgen van reglement, de checklist en goed sleutelbeheer. Er wordt gefactureerd aan de groepsverantwoordelijke.

Artikel 5: Logboek

Het logboek bevindt zich in de repetitieruimtes. In de eerste plaats noteert de groep zijn naam en daarnaast zowel het tijdstip van aankomst als van vertrek. Bij aanvang van elke repetitie dient elke groep er zich van te vergewissen of het materiaal aanwezig is en in normale staat verkeert. Zij vermelden dit in het logboek (vb.: alles O.K.). Elke beschadiging of een defect van het materiaal moet in het logboek vermeld worden. Andere opmerkingen of vragen zijn steeds welkom. Ook de tellerstand voor het energieverbruik wordt bij aankomst en vertrek genoteerd.

Artikel 6: Gebruik van de lokalen

Er hangt een checklist in elke ruimte met instructies voor de gebruiker. Iedere gebruiker dient bewust en zorgzaam gebruik te maken van de infrastructuur en van het aangeboden materiaal. Elke beschadiging, diefstal of tekortkoming dient vermeld te worden in het logboek of onmiddellijk aan de organisatie worden gemeld, indien mogelijk. Al het materiaal wordt gelabeld. De installatie mag de repetitieruimte niet verlaten. De installatie wordt standaard ingesteld en dient liefst zo gebruikt te worden. Na ander gebruik dient de installatie weer in zijn oorspronkelijke instelling gebracht te worden. Het lokaal dient steeds achtergelaten te worden zoals het aangetroffen werd. Eigen materiaal dient opgeborgen of terug meegenomen worden, de deuren worden gesloten, vuilnis wordt verwijderd.  Er is een toilet, in het 4AD huis, dat toegankelijk is met de sleutel van het lokaal (ook deze deur steeds sluiten). Niemand anders dan de groepsleden mogen het lokaal betreden. Het is verboden de repetitieruimtes te gebruiken zonder afspraak. De sleutel wordt aan niemand doorgegeven. Roken wordt om veiligheidsredenen niet toegestaan binnen de repetitieruimtes.

Artikel 7: Bezittingen van gebruikers

4AD is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van bezittingen van de gebruikers. Meegebracht materiaal moet vóór het verstrijken of stopzetten van het contract worden verwijderd uit de kasten.

Artikel 8: Sancties bij niet-naleving reglement

Bij het niet naleven van het reglement en de checklist worden sancties getroffen die kunnen leiden tot het intrekken van de borg of het betalen van een boete. Bij het niet invullen van de tellerstanden beslist de organisatie autonoom over het verbruikte bedrag.

Bij het verlies van de sleutel wordt een kost van € 50 aangerekend.